Některé pluginy z wordpressu, které rád používám

Některé pluginy z wordpressu, které rád používám
(popis polohy v Dashboard menu se může lišit díky překladu, aktualizaci pluginu atp.)

Název pluginu Co dělá Kde je jeho nastavení v Dashboard menu Oficiální popis pluginu
Admin Menu Editor Přejmenovává položky uživatelského menu Nastavení – menu editor Lets you directly edit the WordPress admin menu. You can re-order, hide or rename existing menus, add custom menus and more.
Adminimize Velmi důležitý plugin, dovoluje měnit oprávnění uživatelů a rolí Nastavení – Adminimize Visually compresses the administrative meta-boxes so that more admin page content can be initially seen. The plugin that lets you hide ‘unnecessary’ items from the WordPress administration menu, for all roles of your install. You can also hide post meta controls on the edit-area to simplify the interface. It is possible to simplify the admin in different for all roles.
BackUpWordPress Zálohuje automaticky web i databázi Nástroje – Zálohy Simple automated backups of your WordPress powered website. Find me under Tools → Backups. On multisite, you’ll find me under the Network Settings menu.
Cimy User Extra Fields Přidává položky k formuláři pro přidání uživatelů Nastavení – Cimi User Extra fileds Add some useful fields to registration and user’s info
Contact form 7 Vytváří formuláře pro kontakt Kontakt – Kontaktní formuláře Just another contact form plugin. Simple but flexible
Contact Form DB Propojen s Contact form 7 a data ukládá do databáze Contact form DB Save form submissions to the database from Contact Form 7, Fast Secure Contact Form, JetPack Contact Form and Gravity Forms. Includes exports and short codes. | Data | Short Codes | Settings | Reference
Contact Form to Email Formuláře, jejichž obsah se odešle automaticky na email Contact form Email Contact form that sends the data to email and also to a database list and CSV file.
Custom Post Type Editor Umožňuje upravovat si hlášky u jednotlivých datových typů – např. Článek nenalezen atp. Nastavení – Custom Post Types Customize the text labels, menu names or description for any registered custom post type using a simple Dashboard user interface.
Disable Comments Umožňuje administrátorovi zakázat globálně komentáře u příspěvků stránek, atp. Nastavení – Disable comments Allows administrators to globally disable comments on their site. Comments can be disabled according to post type.
Disable Users Volba “Disable User Account” u profilu uživatele – checkbox Uživatelé – edituj uživatele – checkbox “Disable User Account” This plugin provides the ability to disable specific user accounts.
Essential Grid Tvorba struktury stránky, vzhledu eshopu etp. Ess.grid Essential Grid – Premium grid plugin
Events Manager (Events Manager Pro) Tvorba událostí – registrace pořadů – rezervace míst konání pořadů atp. Events (v české verzi Programy) Event registration and booking management for WordPress. Recurring events, locations, google maps, rss, ical, booking registration and more!
Full Background Image Manager WordPress Plugin Volba “Fully backgroud” u každé stránky, tedy lze jím měnit pozadí pro každou stránku zvlášť U stránky vpravo Full Background Image Manager WordPress Plugin allows you to set separate background image of each page
Hide Singular Title Umožňuje skrýt u článku jeho název jen se aktivuje/deaktivuje Hide Singular Title by MyMiniapp.com provides an easiest and most bulletproof solution to hide titles of singular pages and posts or even of any post type. Probably the best plugin available!.
Hide Title Umožňuje skrýt u článku jeho název jen se aktivuje/deaktivuje Allows authors to hide the title tag on single pages and posts via the edit post screen.
Hide User Profile Fields V profilu uživatele jsou například položky jako Yahoo atp., které si leckdy při jeho registraci přejeme skrýt. K tomu se dá použít tento plugin. vše se skryje pouhou aktivací pluginu Clean up some dummy fields from user profiles edition and creation pages, focused on corporate purposes. The following fields are removed right after this plugin activation: Colors Profile, Keyboard Shortcuts, Toolbar, AIM, Jabber, Yahoo IM, Website URL, Biography Description and User Role (every new user is created as Subscriber)
Peter’s Login Redirect Přesměrování uživatele na stránku po přihlášení Nastavení > Login/logout redirects Redirect users to different locations after logging in. Define a set of rules for specific users, user with specific roles, users with specific capabilities, and a blanket rule for all other users. This is all managed in Settings > Login/logout redirects.
Profile Builder Velmi mocný nástroj na rozhraní uživatele Nástroje – Admin customized Login, registration and edit profile shortcodes for the front-end. Also you can chose what fields should be displayed or add new (custom) ones both in the front-end and in the dashboard.
Remove Dashboard Access Definice rolí, které po přihlášení se nebudou moci přistupovat na Dashboard. Pozor na to, abyste si tma nezadali administrátora:-) Nastavení – Dashboard access Removes Dashboard access for certain users based on capability.
Revision Control Umožňuje nastavit, kolik “revisions” – kroků zpět si bude u článku či stránky wordpress pamatovat. Nastavení – Revisions Allows finer control over the number of Revisions stored on a global & per-type/page basis.
Revolution Slider Vytváření a obsluha Revolution sliderů Revolution slider Revolution Slider – Premium responsive slider
Show Hide Author Ukaž/skryj jméno autora u článků, stránek, atp. Plugins / Show hide Author Choose whether to show or hide the author name.
Sidebar Login Widget Widget pro login/logout atp.uživatele widget Sidebar widget to log into WordPress Account
Simple Notices Pokud si potřebujete dělat poznámky, když něco děláte, je tento plugin dobrá a jednoduchá volba Notices A simple notices plugin for WordPress
Simplr User Registration Form Plus Možnost registrace uživatele ve stránce prostřednictvím shorcodu vloženého do stránky, rozšířené položky pro uživatelskou registraci – pokud chcete například přidat pohlaví, věk, počet psů v rodině, atd. shortcode, registration forms This a simple plugin for adding a custom user registration form to any post or page using shortcode.
Title Remover Skrytí titulku příspěvku při jeho tvorbě – checkbox checkbox Gives you the ability to hide the title of any post, page or custom post type item without affecting menus or titles in the admin area.
Ultimate TinyMCE Další nástroje ve vkládacím formuláři pro články (velkots písmak atp.) Ultimate TinyMCE Beef up your visual tinymce editor with a plethora of advanced options.
Under Construction WP Pokud vyvíjíte web, tento plugin Vám dovolí skrýt stránky a nahradit je nějakým provizorním rozhraním. Nastaveni – Under reconstruction Simple Under Construction Page & Maintenance Mode plugin for WordPress.
W3 Total Cache Mocný nástroj na cache a ladění výkonu – lze vyprázdnit atp. Performance The highest rated and most complete WordPress performance plugin. Dramatically improve the speed and user experience of your site. Add browser, page, object and database caching as well as minify and content delivery network (CDN) to WordPress.
W4 Post List Zobrazení článků a stránek na základě shorcodů, jak si řeknete W4 Post List This plugin lets you create a list of – Posts, Terms, Users, Terms + Posts and Users + Posts. Outputs are completely customizable using Shortcode, HTML & CSS. Read documentation plugin usage.
Duplicate post Klonování stránek a článků – jednuduše zdvojí obsah a udělá identickou kopii
U článku/stránky přibude funkce Klonovat
This plugin allows to clone a post or page, or edit it as a new draft. If you find this useful, please consider donating whatever sum you choose, even just 10 cents. It’s been downloaded thousands of times: just a few cents from every user would help me develop the plugin and improve support.